Getal & Ruimte gebruikersbijeenkomsten

Double-click to edit this text

16.30 – 17.00

17.00 – 17.15

17.15 – 18.00

18.00 – 18.45

18.45 – 19.30

19.30 – 20.00

Het programma

Ontvangst met koffie en thee

Welkomstwoord door Judith Boertjens, uitgever

Workshops 1e ronde

Pauze met broodjes & koffie/ thee

Workshops 2e ronde

Plenaire afsluiting

14.00 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.30

16.30

12.00 – 13.00

13.00 – 13.45

Wanneer

donderdag 30 maart

dinsdag 4 april

dinsdag 11 april

Pierson College in Den Bosch 

Carolus Clusius in Zwolle

Driestar in Gouda

Ontvangst met koffie 
en thee

Welkomstwoord door 
Judith Boertjens, 
uitgever

Workshops 1e ronde

Pauze met broodjes & 
koffie/ thee

Workshops 2e ronde

Plenaire afsluiting

17.15 – 18.00

18.00 – 18.45


18.45 – 19.30

19.30 - 20.00

16.30 – 17.00


17.00 – 17.15

Donderdag 30 maart 
Pierson College in Den Bosch

Dinsdag 4 april
Carolus Clusius in Zwolle

Dinsdag 11 april
Driestar in Gouda

Innoveren in leren

In verschillende workshops en presentaties informeren wij u over de mogelijkheden van Getal & Ruimte.

Tijdens deze bijeenkomst wisselt u met uw collega’s en uitgevers van gedachten over de ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs, het lesmateriaal en de inzet van ICT.

- donderdag 30 maart op het Pierson College in Den Bosch 
- dinsdag 4 april op het Carolus Clusius in Zwolle
- dinsdag 11 april op het Driestar in Gouda

Deelname is gratis!

De sprekers

Plenaire afsluiting
Judith Boertjens, uitgever Getal & Ruimte
Het vak rekenen in het voortgezet onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Met onze 12e editie sluiten wij aan bij het advies van de NVvW door rekenen geïntegreerd aan te bieden. Bij de 12e editie van Getal & Ruimte wordt rekenen aangeboden in rekenkaternen die worden geleverd bij de werkboeken en in het digitale lesmateriaal die in de online leerlinglicenties zit. Tijdens de plenaire afsluiting praten wij u graag bij over de integratie van rekenen bij de 12e editie van Getal & Ruimte.

Workshop 1
Ervaar het digitale materiaal bij onze huidige edities 
Werkt u momenteel nog niet met ons digitale oefenmateriaal van de 10e editie onderbouw of 11e editie Tweede Fase, maar wilt u graag eens zelf ervaren hoe dit oefenmateriaal eruit ziet en wat uw leerlingen hier mee zouden kunnen doen? In deze sessie zit u in tweetallen achter de laptop en kunt u ons digitale materiaal onder deskundige leiding ervaren.

Workshop 3
Maak kennis met onze nieuwe 12e editie Getal & Ruimte havo/vwo onderbouw en vmbo
In deze sessie maakt u kennis met het lesmateriaal van onze nieuwe 12e editie. De 12e editie biedt lesmateriaal dat u en de leerling ondersteunt met gerichte feedback, differentiatie in niveau (o.a. door leerroutes in het digitale lesmateriaal), en motiverend en gevarieerd materiaal, zoals u dat van Getal & Ruimte gewend bent. Dit lesmateriaal is vanaf komend schooljaar beschikbaar voor havo/vwo klas 1, vmbo volgt een jaar later. In een presentatie met demo laten we u de inhoudelijke vernieuwingen zien, alsook de digitale vernieuwingen en het gepersonaliseerde leren, dat in deze editie is ingebed.

Workshop 2
Activerende werkvormen in de praktijk
Er is momenteel steeds meer aandacht voor meer variatie en activatie tijdens de les, de zogeheten activerende werkvormen. Met name in het vmbo lijken deze werkvormen succesvol. In deze sessie gaan we kort in op verschillende suggesties voor activerende werkvormen in uw dagelijkse lespraktijk. Daarnaast is deze sessie ook bedoeld om onderling ervaringen uit te wisselen uit uw eigen lespraktijk op dit gebied. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Ja, ik ben er bij!

AANMELDING VERSTUREN

Gebruikersbijeen-  komsten Getal & Ruimte

Plenaire opening
Judith Boertjens, uitgever Getal & Ruimte

Na het ontvangst heet Judith Boertjens u welkom bij de gebruikersbijeenkomst.

Fix the following errors:
Hide